Nhân viên marketing

Có kiến thức về marketing online. Viết bài marketing hoặc sự kiện. Lên kế hoạch marketing.Quản lý fanpage. Có kinh nghiệm về tổ chức sự kiện offline