Nhân viên CSKH

Tư vấn thông tin sản phẩm và các dịch vụ có liên quan theo yêu cầu của khách hàng.