Nhân viên bàn hàng

kỹ năng bán hàng để giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.Chăm sóc khách hàng tốt. Hoàn thành chỉ tiêu hàng tháng do Cửa hàng trưởng giao.Vệ sinh cửa hàng sạch sẽ và sắp xếp hàng hóa ngăn nắp.