Quản lý bán lẻ

Quy trình bán hàng đáp ứng với tiêu chuẩn của công ty, đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu và dịch vụ khách hàng xuất sắc - Có ý thức về xu hướng thị trường trong lĩnh vực bán lẻ, xác định khách hàng tiềm năng.